Dotace

banner dotace

Pokud máte zájem o vyřízení dotací od A→Z, kontaktujte nás na stránkách: Dotačního servisu

 

VYŘÍDÍME KOMPLETNÍ ADMINISTRACI

Zkonzultujeme s Vámi optimální technické řešení a po návštěvě technika na místě vše potvrdíme. Poté zpracujeme žádost o dotaci včetně potřebných dokumentů – průkaz energetické náročnosti budovy, projektové dokumentace, krycích listů. Žádost za Vás také podáme a komunikujeme s úřadem až do úspěšného vyplacení dotace.

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Pokud jste majitelem rodinného domu a topíte kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním, pak byste měli vědět, že od 1.9.2022 má být ukončen provoz těchto kotlů na základě zákona o ochraně ovzduší.

Vzhledem k velkému zájmu o čerpání těchto dotací je rozumné se na podání žádosti připravit s předstihem.

Dotace je určena nízkopříjmovým domácnostem, což znamená, že čistý příjem za rok 2020 na jednoho člena domácnosti nepřesáhl 170 900 Kč.

Do průměru jsou zahrnuty příjmy osob (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek), bydlících ve společné domácnosti s žadatelem. U osob do 26 let věku se uvažují příjmy 0 Kč. Žádat mohou i důchodci, kteří příjmy nemusí dokladovat.

Kotlíková dotace je určena na výměnu starého kotle na tuhá paliva (emisní třída I. a II.) za plynový kondenzační koteltepelné čerpadlo, nebo kotel na biomasu (tuhá paliva).

V rámci dotace lze také částečně uhradit služby související s vyřízením dotace, montáž zdroje, úpravu otopné soustavy či menší úpravu objektu z hlediska energetické úspory – dílčí výměnu oken či dveří, zateplení půdy nebo stropu sklepa.

Výše dotace je ovlivněna zdrojem, za který je kotel vyměněn. Maximální výše dotace může ale dosáhnout až 130 000 Kč, do 95 % způsobilých výdajů.

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Program NZÚ podporuje široké spektrum ekologických opatření domácností s cílem zlepšení kvality ovzduší a motivuje veřejnost k vytváření energeticky úsporných opatření. V říjnu 2021 odstartovalo nové programové období, ve kterém jsou k dispozici finanční prostředky ve výši 39 mld. Kč.

Dotace je určena pro majitele a stavebníky rodinných a bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva.

Možnost získat dotaci i na rekreační objekty – pokud žadatel prokáže nahlášený trvalý pobyt za posledních 24 měsíců.

Dotace je na výměnu neekologického zdroje tepla, na instalaci fotovoltaické elektrárny, na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Výše dotace je ovlivněna zdrojem, za který je původní měněný.  Maximální výše dotace dosahuje až 50 % způsobilých výdajů, které jsou řádně doloženy.